Formació
 
Presentació

Amb la creació del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (SIAP) per part de la Diputació Provincial el 29 d’abril de1975, "per a aconseguir una major perfecció i control dels estudis i excavacions que es realitzen a la província", Castelló va poder tindre un organisme científic, l’objectiu del qual se centrava en el coneixement de l’arqueologia de les seues comarques i en la seua investigació i defensa del dit patrimoni. Posteriorment, el 29 de novembre de 1976, la corporació provincial va aprovar el Reglament de funcionament del SIAP. D’aquesta manera quedaven consolidats els seus objectius principals; investigació, divulgació i protecció dels jaciments arqueològics de les terres septentrionals valencianes.

El SIAP des dels seus inicis, ha posat en marxa nombrosos programes d’investigació, mitjançant una intensa activitat de camp que comprèn la planificació i organització de prospeccions i campanyes d’excavacions arqueològiques de camp, així com intervencions urbanes als municipis, els ajuntaments dels quals així ho requeresquen.

Al seu torn, les activitats de divulgació científica i social del SIAP, tenen des de 1974, la publicació anual titulada inicialment en la seua primera etapa "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonenca", títol que en la seua segona etapa iniciada en 1995, passa a ser "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", editada pel SIAP i pel Servei de Publicacions de la Diputació, amb la finalitat de donar a conèixer la investigació arqueològica de les nostres comarques, així com de la resta de les terres valencianes i de la mediterrània peninsular. Altres treballs d’investigació més específics, s’arrepleguen en la col·lecció de publicacions eventuals titulada "Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenca" . Una altra línia editorial adreçada més a l’alta divulgació general en format llibre, es troba en la "Col·lecció de Prehistòria i Arqueologia Castellonenca" i en la "Sèrie de Prehistòria i Arqueologia". Totes elles mantenen un ampli intercanvi amb nombroses publicacions d’organismes científics i centres universitaris nacionals i internacionals, la qual cosa permet ampliar els fons de la biblioteca, junt amb les adquisicions anuals de títols especialitzats.

Al seu torn, el SIAP manté un conveni amb la Universitat de la Rioja mitjançant un acord de cooperació d’incloure la revista "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló" per a desenvolupar el projecte DIALNET, a fi d’integrar una hemeroteca virtual que comprenga l’accés al contingut de revistes científiques espanyoles a la xarxa d’internet.

Per un altre costat junt amb el treball científic aquest es complementa amb la labor divulgativa a nivell social amb la realització de conferències, xarrades i col·loquis, així com l’organització i muntatge d’exposicions temporals. Totes aquestes activitats , es troben coordinades amb l’Àrea de Cultura de la Diputació, dins de la qual es troba la Secció del Patrimoni Historicoartístic. A més , es mantenen els preceptius contactes legals amb la Direcció General del Patrimoni Artístic, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana per a aquelles qüestions relacionades amb les directrius de la pròpia activitat arqueològica provincial. Alhora, es compta amb l’assessorament de l’Oficina Tècnica d’Assistència a Municipis del Servei d’Arquitectura i del Servei d’Informàtica, dependents de la Diputació, per resoldre la problemàtica que comporta l’activitat arqueològica provincial.

També el SIAP manté estreta col·laboració amb el Laboratori d'Arqueologia Prehistòrica de la Universitat Jaume I, dins del marc del conveni de col·laboració establert entre la dita Universitat i la Diputació, així com amb la fundació privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Copyright@2011 Servei d'Investigaciones Arqueològiques i Prehistòriques
Avis Legal Contacte