Formació
 
Publicacions

El Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques té una llarga tradició de publicacions, plasmades en diferents sèries.

La revista Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló és el portaveu de les activitats del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació Provincial de Castelló. La seua finalitat primordial consisteix a publicar bàsicament treballs que comprenguen temes exclusivament referents a la prehistòria, arqueologia i història antiga, no sols de les comarques de Castelló, sinó també de la Comunitat Valenciana i de les diverses regions de la Mediterrània occidental.

La seua publicació té un caràcter periòdic, generalment anual, i porta editant-se des de l’any 1974, amb un total de 28 números publicats en 2010.
La sèrie "Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castelloneques" arreplega treballs específics sobre algun tema arqueològic concret de l’àmbit provincial, amb un total de 8 volums publicats.

Altres publicacions sobre altres temes arqueològics s’agrupen en la "Sèrie de Prehistòria i Arqueologia" dedicada a temes generals referits a temes específics sobre distintes matèries d’investigació arqueològica i en la "Col•lecció de Prehistòria i Arqueologia Castellonenca", que edita publicacions les temàtiques de la qual versen sobre la província de Castelló.

Copyright@2011 Servei d'Investigaciones Arqueològiques i Prehistòriques
Avis Legal Contacte